Djurrättsorganisationer uppmanar EU-kommissionen att upprätthålla förbudet mot djurtester för kosmetika

Djurrättsorganisationer uppmanar EU-kommissionen att upprätthålla förbudet mot djurtester för kosmetika

Bryssel – För åtta år sedan förbjöds kosmetikatester på djur och även försäljningen av kosmetika som förlitar sig på sådana tester – men trots detta så fortsätter djurförsöken för kosmetikaingredienser. Djurrättsorganisationer har gått ihop för att uppmana EU-myndigheter att inte acceptera nya anmälningar för tester och för att garantera säkerheten för kosmetika och dess ingredienser med endast metoder som inte använder djur.

Genom att ta bort det ålderdomliga behovet att utföra nya djurtester så skapade EUs Kosmetikförordning ett tydligt incitament för utveckligen av förstklassiga testmetoder som inte innefattar djur och de satte en standard för liknande projekt över hela världen. Dessvärre har det sedan dess blivit uppenbart att förordningen inte efterföljs så som EU-medborgarna lovades och att djur fortfarande lider och dör under nya tester av ingredienser som används inom kosmetika.

Ingredienser för kosmetika testas på djur inom EU under den industriella lagstiftningen för kemikalier känd som registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). Nyligen fattades beslut av Europas Kemikalieinspektionen (ECHA) som även godkänts av överklagandenämnden som bekräftar att ECHA anser att att tester av ingredienser på djur som enkom används inom kosmetika är tillåtna under REACH. Det här synsättet är en allvarlig underminering av kosmetikaförordningen.

Uppropet för avskaffandet av djurtester kommer efter ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i december, påskrivet av 463 kosmetikamärken och djurrättsorganisationer. I brevet understryker märkena att de kan garantera produkter som är lämpade för mänskligt användande samt trygga arbetsförhållanden för arbetare som utför tester som inte innefattar djur, och de poängterade att många av ingredienserna ifråga redan har en lång historia av riskfritt användande. Djurrättsorganisationerna betonade det starka stödet från EUmedborgare att avskaffa alla tester på djur och uppmanade myndigheterna att se till att dessa regler efterlevs så som det var tänkt vid tidpunkten då de introducerades och i linje med Europaparliamentets stöd för ett globalt avskaffande av djurtester.

Att omedelbart stoppa kravet på djurtester för ingredienser som används enbart inom kosmetika skulle göra det möjligt för industrin att jobba tillsammans med tillsynsmyndigheter och beslutsfattare och bevisa att istället för att utsätta tusentals djur för ytterligare lidande för kosmetika så kan de garantera säkra produkter genom att använda moderna djurfria metoder.

Möjligheten för intressegrupper att gå ihop på det här sättet är också viktig eftersom EUs nya kemikaliestrategi för hållbarhet riskerar att ytterligare djur utsätts för tester för ingredienser som redan används inom kosmetika och andra vardagsprodukter.

Information till redaktören:

De organisationer som skrivit under brevet är: Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), Humane Society International Europe

För vidare information:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#