Dyrevernorganisasjoner oppfordrer Europakommisjonen til å opprettholde forbudet mot dyretesting av kosmetikk

Dyrevernorganisasjoner oppfordrer Europakommisjonen til å opprettholde forbudet mot dyretesting av kosmetikk

Brussel – For åtte år siden ble testing av kosmetikk på dyr og salg av kosmetikk basert på slike tester forbudt i EU – likevel blir ingredienser som brukes i kosmetikk fremdeles dyretestet. Dyrevernorganisasjoner har gått sammen om å oppfordre EUs myndigheter til å avslå nye forespørsler om dyretesting og forsikre seg om at kosmetikk og ingredienser brukt i kosmetikk bare benytter ikke-animalske metoder.

Da det ble slutt på den arkaiske avhengigheten av nye dyreforsøk, intensiverte kosmetikkdirektivet i EU utviklingen av overlegne testmetoder som ikke er testet på dyr og satte slik en høy standard for lignende initiativ over hele verden. Imidlertid har det senere blitt klart at reguleringen ikke er blitt opprettholdt slik det lovet EU-borgerne, og dyr lider og dør fremdeles under testingen av nye kosmetiske ingredienser.

Kosmetiske ingredienser blir testet på dyr i EU under den industrielle kjemiske lovgivningen kjent under “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation” (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier reguleringen, eller REACH). Nylige bestemmelser tatt av Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og opprettholdt av dets styre bekrefter at ECHA vurderer dyretester også for ingredienser som utelukkende brukes i kosmetikk som kan bli tillatt under REACH. Denne tilnærmingen er en alvorlig underminering av kosmetikkdirektivet.

Anmodningen om suspensjon av testene etterfølger et åpent brev til presidenten for Europakommisjonen Ursula von der Leyen i desember, undertegnet av 463 kosmetikkmerker og dyrevernorganisasjoner. I brevet understrekte kosmetikkmerkene sin evne til å ivareta sikkerheten for kundene og for arbeiderne involvert i kosmetikkproduksjonen med dyrefrie metoder, og de la vekt på at mange av de omtalte ingrediensene allerede har vist seg trygge over lengre bruk. Dyreverngruppene la vekt på den sterke støtten til forbud mot dyretesting fra EU-borgere og oppfordret sterkt myndighetene til å opprettholde forbudene slik hensikten var fra lovgiverne da dette ble innført og på linje med Europaparlamentets støtte til en global avvikling av testing av kosmetiske produkter på dyr.

Kravene om en umiddelbar opphevelse av dyretesting av ingedienser som utelukkende brukes i kosmetikk vil gjøre det mulig for industrien å samarbeide med parter og beslutningstakere og vise at heller enn å la tusenvis av dyr undergå enda mer lidelse på grunn av kosmetikk, kan man sikre trygghet ved hjelp av en verktøykasse av moderne, dyrefri tilnærming.

Muligheten for interessenter til å komme sammen på denne måten er blitt enda viktigere siden EUs nye kjemikaliestrategi for bærekraft risikerer at det blir flere dyretester av ingredienser som brukes i kosmetikk og andre daglige produkter.

Notat til redaktørene:

Underskriverne av brevet er: Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), Humane Society International Europe

For mer informasjon:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#