Fall av coronavirus hos minkar leder till uppmaning att förbjuda pälsfarmer i Sverige

Fall av coronavirus hos minkar leder till uppmaning att förbjuda pälsfarmer i Sverige

Då fler dödliga virus bevisas komma från vilda djur i fångenskap påvisar PETA att ett förbud måste införas omgående

Stockholm – Efter rapporter om minkar som testats positivt för COVID-19 på pälsfarmer i Danmark, Nederländerna, Spanien och USA så skickade PETA ett brev idag till Landsbygdsminister Jennie Nilsson där gruppen uppmanar henne att införa förbud mot pälsfarmer i Sverige samt att lägga ner existerande anläggningar. Om detta sker, så följer landet i Nederländernas fotspår, där det beslutades förra månaden att alla pälsfarmer ska stängas ner inom ett år. Frankrike och Polen röstade också nyligen för ett förbud av minkfarmer.

Gruppen påpekar att SARS och det nya coronaviruset först infekterade människor som hade kommit i kontakt med exotiska djur i fångenskap på marknader som säljer levande djur – vilket representerar en likvärdig risk för allmänheten som pälsfarmer gör, där stressade djur med lågt immunförsvar hålls i små stålburar där sjukdomar lätt kan spridas. USAs motsvarighet till Smittskyddsinstitutet (US Centers for Disease Control and Prevention) varnar att ungefär 75% av nyligen framkomna infektionssjukdomar hos människor kommer ursprungligen från andra djur.

“När det kommer till den risk de utsätter allmänheten för så är det ingen skillnad mellan pälsfarmer fulla med sjuka, stressade och skadade djur och marknaderna där levande djur säljs,” säger PETAs vicepresident för internationella program, Mimi Bekhechi. “Nu när vi står öga mot öga med en global pandemi som härstammar från handeln av vilda djur är det dags att agera, och vi uppmanar Sverige att stänga ner alla resterande pälsfarmer.”

Undersökningar av minkfarmer rapporterar djur som lever under extremt trånga förhållanden, de lämnas med obehandlade bitsår, de saknar ben som bitits av under slagsmål med andra djur och de lever med ruttnande kadaver från före detta burkompisar. Drivna till vansinne, minkar har rapporterats döda sin avkomma och man har observerat kannibalism och självskadebeteende. De gasas oftast till döds.

PETA – vars motto delvis lyder “djuren är inte våra att bära” – motsätter sig speciesism, vilket är en världssyn där människan är överordnad andra djur. För ytterligare information, vänligen besök PETA.org.uk.

Kontaktperson:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#