Militärresa till Thailand planeras trots pandemin – övningarna involverar blodtörstigt djurdödande

Militärresa till Thailand planeras trots pandemin – övningarna involverar blodtörstigt djurdödande

PETA kräver att militären slutar dricka ormblod och äta levande geckor till förmån för effektiva, etiska överlevnadsövningar utan levande djur

Stockholm – Idag skickade PETA ett brådskande brev till försvarsminister Peter Hultqvist där han uppmanas kräva att organisatörerna för militärövningen Cobra Gold i Thailand slutar använda levande djur i sin överlevnadsträning. Tusentals deltar i övningen, som involverar militär personal från hela världen, inklusive Sverige. Övningarna bör genomföras med mer effektiva och mer etiska djurfria metoder.

Under Cobra Gold 2020 spelades deltagare in när de dödade höns med sina bara händer och flådde och åt levande geckoödlor. De åt även levande skorpioner och tarantlar, och halshögg kobror och drack deras blod. Deltagarna sågs frossa i det ritualistiska dödandet och förtäringen av djuren.

I brevet påtalar PETA riskerna med att använda levande djur under Cobra Gold. Användandet riskerar att sprida zoonotiska sjukdomar likt COVID-19 och kan försätta båda de svenska trupperna och allmänheten i fara. Enligt USA:s folkhälsomyndighet CDC har runt 75 % av de nya infektionssjukdomar som drabbar människan ett ursprung som djursjukdomar. Några exempel på välkända sjukdomar som överförts från djur till människor är COVID-19, Ebola, Zika, SARS, MERS och smittkoppor. SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19, kommer troligen från fladdermöss och överfördes till människan via en mellanvärd.

”Att skicka militär personal till Thailand för att dricka ormblod är absurt och skulle kunna utlösa nästa pandemi,” säger PETA:s vetenskapspolicychef Julia Baines. ”Det råa dödande av djur som sker under denna årliga övning riskerar inte bara den allmänna hälsan och äventyrar utrotningshotade arter, det vanärar våra trupper.”

Vidare anmärker PETA att den här övningen – som marknadsförs som träning i att söka föda, men vars egentliga syfte har erkänts vara att bygga upp lagandan bland trupperna likt en slags barbarisk invigningsritual – enkelt skulle kunna uppnå sitt mål på säkrare sätt som inte innebär djurs lidande och död.

PETA, vars motto delvis lyder att ”djuren är inte våra att förgripa oss på på något sätt”, motsätter sig speciesism, en världssyn där människan som överlägsen alla andra arter. Organisationens brev är tillgängligt  här. För mer information, besök PETA.org.uk.

Kontakt:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#