NY SVENSK MILITÄRRAPPORT ÄR GRUND FÖR PETAS VÄDJAN: SLUTA MED SKADETRÄNING PÅ LEVANDE DJUR

9 mars 2016

Försvarsmakten skjuter, knivskär och dödar grisar trots EU-direktiv om djurfri träning
Stockholm – Forskare vid Svenska Försvarsmakten som studerat skjutandet och knivskärandet av levande grisar i nyligen avslutad skadeträning drog slutsatsen att “det finns ett behov av att ersätta träningen på levande djur med andra utbildningsmetoder såsom simulation”, följt av ett brev från PETA denna morgon där Sveriges försvarsminister ombeds att omdelbart inrätta nya, effektiva, ekonomiska och etiska metoder som inte går ut på att använda djur.

“Patientsimulatorer är överlägsna ur ett utbildningsperspektiv och är även billigare, samt att de räddar djur från att bli lemlästade och stympade, som de nu blir i dessa grymma och föråldrade experiment”, säger PETAs direktör Mimi Bekhechi. “PETA uppmanar den svenska Försvarsmakten att lyssna på sina egna forskare och följa EU-lag genom att ansluta sig till de nästan 80 procent av alla NATO-nationer som inte använder djur i militär skadeträning.”

I sitt brev påpekar PETA – vars motto lyder delvis att “djur tillhör inte oss för att experimenteras med” – att till skillnad från djur kan realistiska simulatorer avbilda människans anatomi och fysiologi för att fullvärdigt ersätta skadeträning på levande djur. Simulatorerna är även mer kostnadseffektiva då de kan återanvändas och delas, samt att de inte har behov av de resurser som förknippas med att konstant köpa in djur. Militär och civil forskning har upprepade gånger visat att moderna simulatorer kan lära ut livräddande krigskirurgisk kunskap likvärdigt eller mer effektivt än att skjuta, skära upp och skada djur på andra sätt.

EU-direktiv 2010/63 kräver att alla medlemsstater använder sig av träningsmetoder som inte involverar djur vid alla tillfällen då detta är möjligt.

PETAs brev till Sveriges försvarsminister finns att tillgå på begäran. För mer information, var vänlig besök PETA.org.uk.

#