PETA, Cruelty Free Europe, Dove, The Body Shop og Mange Flere Forsvarer Forbud Mot Dyreforsøk

PETA, Cruelty Free Europe, Dove, The Body Shop og Mange Flere Forsvarer Forbud Mot Dyreforsøk

Oslo –PETA, Cruelty Free Europe og over 450 grusomhetsfrie (cruelty-free) merker og selskaper som jobber mot regulatoriske endringer – inkludert Dove, Simple og The Body Shop – har sendt et åpent brev til Europaparlamentet, EU-kommisjonen og Det Europeiske råd med oppfordring til å opprettholde EUs kosmetikkforordningens dyreforsøk og markedsføringsforbud, som satte presedens for å forsikre sikkerhet uten å utsette dyr for grusomme tester.

Brevet sprenger EU-kommisjonen og det Europeiske kjemikaliebyrået for effektivt å makulere forbudene med kravet om at flere mye brukte kosmetiske ingredienser skal testes på dyr under dekke av Registrering, Evaluering, Autorisasjon og Begrensning av Kjemikalier (REACH) regulering. På grunn av dette kravet har tusenvis av rotter og kaniner, inkludert gravide dyr, blitt dømt til å lide i tester der de blir tvangsfóret en kosmetisk ingrediens før de blir drept og dissekert.

“Å teste skjønnhetsprodukter og deres ingredienser på dyr er stygt, full stopp,” sier PETA Vitenskaps Politiske leder Dr. Julia Baines. “PETA går sammen med medfølende selskaper for å kreve en vennlig tilnærming til kosmetikk-prøving som skåner sensitive dyrs liv og kun involverer ikke-dyreforsøk, krevd av loven.”

Direktør av offentlige saker for Cruelty Free Europe Kerry Postlewhite sier: “Europeiske borgere og deres representanter i EU-parlamentet kjempet hardt for disse forbudene, som har vært en modell for mange andre markeder. De må opprettholdes slik de er ment slik at dyr ikke lider for kosmetikk i Europa.”

Som nevnt i brevet, er verden på vei bort fra dyreforsøk. I 2018 ba Europaparlamentet om et verdensomspennende forbud mot å teste kosmetikk på dyr innen 2023, og 84% av respondentene i en nylig global undersøkelse sa at de ikke ville kjøpe et kosmetikkprodukt hvis de visste at det hadde blitt testet på dyr.

Brevet – som også støttes av Eurogroup for Animals, European Coalition to End Animal Experiments, og Humane Society International – er tilgjengelig her.

Kontakt:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

Martin Mallon +44 (0) 7850 510955; [email protected]

#