PETAs ambassadør Sir Paul McCartney sier «Come Together» og la oss presse på for å opprettholde forbudet mot dyretesting

PETAs ambassadør Sir Paul McCartney sier «Come Together» og la oss presse på for å opprettholde forbudet mot dyretesting

Oslo – Sir Paul McCartney, som lenge har vært en forbundsfelle for dyrene, stiller seg sterkt bak kampanjen «Redd dyretestfri kosmetikk» fra European Citizens’ Initiative, en kampanje som ble startet av internasjonale PETA-enheter, Dove, Body Shop og over 100 dyrebeskyttelsesorganisasjoner for å oppfordre den Europeiske union (EU) til å opprettholde og styrke forbudet mot kosmetikk som er testet på dyr.

McCartneys fullstendige uttalelse er som følger:

Vi trodde alle at kampen var over og at dyretestet kosmetikk i Europa var noe som hørte fortiden til, men det er dessverre ikke tilfellet. Det Europeiske Kjemikaliebyrået krever fremdeles å bruke tusenvis av kaniner, rotter, fisk og andre dyr i testing av ingredienser som brukes i kosmetikken. Men du kan hjelpe til med å få en slutt på dette. Ingen dyr burde lide for skjønnhetens skyld, så hvis du er EU-borger, kan du gå til savecrueltyfree.eu og skrive under på EU-borgernes initiativ til å opprettholde forbudet. Det tar bare et minutt å skrive under – og det vil hjelpe til med å redde liv.

Som McCartney viser til, blir tusenvis av dyr fremdeles tvunget til å inhalere eller innta kosmetiske ingredienser i tester som kreves av Det Europeiske Kjemikaliebyrået, og EUs forbud mot dyretesting – som det er global presedens for – er truet på grunn av de nye kravene til obligatorisk dyretesting på ingredienser som det i årevis har vært trygt å bruke.

Ingrediensene som er pekt ut for ytterligere testing, markedsføres globalt, og dersom vi ikke reagerer nå, dette påvirke vår mulighet til å kjøpe produkter som ikke er dyretestet. For å få til dette trenger initiativet støtte fra én million EU-borgere – uansett hvor de bor – så dette budskapet må deles over hele verden.

PETA – hvis motto blant annet er «dyr er ikke våre for at vi skal eksperimentere på dem» – er motstandere av artssjåvinisme, et verdenssyn som setter mennesker over alle andre skapninger. For mer informasjon vennligst besøk  PETA.org.uk  eller følg gruppen på FacebookTwitter, eller Instagram.

Kontakt:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

#