Slager Die Gratis Vlees Uitdeelt Is Aanleiding Voor PETA Voorstel: Bekijk Pro-Vegan Documentaire

Voor onmiddellijke publicatie:

11 februari 2019

Contactgegevens:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

SLAGER DIE GRATIS VLEES UITDEELT IS AANLEIDING VOOR PETA VOORSTEL: BEKIJK PRO-VEGAN DOCUMENTAIRE

Man die vlees weggeeft aan grappige klanten, verzocht om de Glazen muren documentaire te bekijken

Leuven – Slager Erwin Mertens uit Leuven geeft vlees weg aan klanten die hem kunnen laten lachen, waardoor PETA UK hem een brief stuurt waarin hij en zijn klanten worden uitgedaagd om de documentaire Glazen muren, die wordt verteld door Paul McCartney en het lijden en de dood laat zien die inherent zijn aan de vleesindustrie, te bekijken zonder te huilen.

“De dieren die een kort, ellendig leven en een pijnlijke dood doorstaan in de moderne vleesindustrie, lachen niet, en niemand die hun verminkte lichaamsdelen verkoopt of opeet zou dat ook moeten doen,” zegt PETA-directeur Elisa Allen. “PETA roept Erwin Mertens op om Glazen muren te bekijken en te overwegen om groenteburgers, vegan spek, plantaardige foie gras en enkele van de vele andere vegan vleesproducten aan te bieden die echt vreugde verspreiden.”

PETA – wiens motto gedeeltelijk luidt dat “dieren zijn niet van ons om te eten” – merkt op dat er elk jaar meer dan 322 miljoen dieren worden gedood in Belgische slachthuizen. Dieren die voor voedsel worden gebruikt, ervaren vreugde, pijn, angst, liefde en verdriet en waarderen hun leven, net zoals mensen dat doen. Maar in de vleesindustrie worden koeien opgehangen en geslacht, de keel van kippen kan worden doorgesneden terwijl ze nog bij bewustzijn zijn, en biggen worden gecastreerd zonder pijnstillers.

Naast het redden van de levens van vele dieren per jaar, verminderen mensen die vegan worden hun risico op hartaandoeningen, diabetes, kanker, obesitas en tal van andere gezondheidsproblemen.

Om Erwin Mertens en zijn klanten aan te moedigen om een leven zonder vlees een kans te geven, heeft PETA UK aangeboden om de slager een assortiment van vegan vlees te sturen om weg te kunnen geven aan winkelaars die een grapje maken.

Ga voor meer informatie naar PETA.org.uk.

#

Pour diffusion immédiate :

11 février 2019

Contact :

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244 ; [email protected]

PETA NE TARDE PAS À FAIRE UNE PROPOSITION AU BOUCHER QUI DONNE DE LA VIANDE EN CADEAU : REGARDER UN DOCUMENTAIRE PRO-VÉGAN

L’homme qui offre de la viande en cadeau aux clients qui peuvent le faire rire est vivement incité à regarder le documentaire Glass Walls

Leuven – Le boucher Erwin Mertens de Leuven donne de la viande aux clients qui le font rire, ce qui fait rapidement réagir PETA qui lui envoie une lettre demandant à lui et ses clients s’ils seraient capable de regarder et de ne pas pleurer devant le documentaire Glass Walls, raconté par Paul McCartney et exposant la souffrance et la mort inhérentes à l’industrie de la viande.

« Les animaux qui aujourd’hui endurent une courte, misérable vie et une mort douloureuse dans l’industrie de la viande ne rigolent pas, et quelconque vend ou mange leurs morceaux de corps mutilés ne devraient pas rire non plus » dit Elisa Allen directrice de PETA. « PETA appelle Erwin Mertens à regarder Glass Walls et à plutôt considérer offrir des burgers végé, du bacon végan, du faux gras, et d’autres options de viande végane qui répandent vraiment de la bonne humeur. »

PETA – dont le slogan dit notamment que « les animaux ne nous appartiennent pas et [que] nous n’avons pas à les utiliser pour notre nourriture » – ajoute que plus de 322 millions d’animaux sont tués dans les abattoirs belges chaque année. Les animaux utilisés pour la nourriture ressentent la joie, la douleur, la peur, l’amour et le deuil et ils estiment leurs vies, comme le font les humains. Mais dans l’industrie de la viande, les vaches sont pendues et abattues, les gorges des poulets sont tranchées alors qu’ils sont toujours conscients et les porcelets sont castrés sans antidouleurs.

Au-delà de sauver la vie de nombreux animaux chaque année, les gens qui deviennent végans réduisent leurs risques de souffrir de maladie cardiaque, de diabète, de cancer, d’obésité et de nombreux autres problèmes de santé.

Pour inciter Erwin Mertens et ses clients à essayer de vivre sans viande, PETA a proposé d’envoyer au boucher une sélection de viandes véganes à donner à ses clients qui font une blague.

Pour plus d’informations, visitez PETA.org.uk.

#