Viktig information: Coronavirus och sällskapsdjur

För omedelbar publicering:

25 mars 2020

Kontaktperson:

Sascha Camilli +44 (0) 20 7923 6244; [email protected]

VIKTIG INFORMATION: CORONAVIRUS OCH SÄLLSKAPSDJUR

PETA erbjuder tips på hur du tar hand om katter och hundar under COVID-19-karantän

Stockholm – Experter från Världshälsoorganisationen och USAs Smittskyddsorganisation (Centers for Disease Control and Prevention) samt andra organisationer är överens om att katter och hundar inte löper någon risk att smittas med COVID-19 eller vara smittbärare och således inte kan smitta människor, men PETA erbjuder råd och information om hur man på bästa sätt håller sina husdjur trygga och friska under den här tiden då vi ser en utveckling vi aldrig tidigare har erfarit. Kan du dela följande information med era läsare? Det kan rädda liv.

  • Sätt aldrig på ditt djur ett munskydd, det kan orsaka andningsbesvär för djuret.
  • Tillåt djuren att röra sig fritt i ditt hem som de brukar göra – sätt dem inte i en bur.
  • Om en person med coronavirus klappar en hund och lämnar viruset i hundens päls är det samma sak som om personen rörde vid dörrhandtag, ledstång, en annan persons hand eller andra ytor. PETA uppmanar familjer med djur att skydda sig själva och sina djur genom att vidta åtgärder: om du inte skakar hand med en person så ska du inte heller låta den personen klappa din hund eller katt.
  • Hamstra inte mer än nödvändigt – det kan resultera i att andra behövande inte kan handla – men planera framåt och se till att du har tillräckligt med mat och medicin för ditt sällskapsdjur. (Mat och medicin för två till tre veckor är lämpligt).
  • Hjälp grannar som inte kan handla för sina djur och donera djurmat till matinsamlingar.

“Våra djur är beroende av att vi tar hand om dem hela året, och särskilt under kristid,” säger PETAs Direktör Elisa Allen. “PETA ber alla att se till att deras djur får hälsosam mat, motion och massor med kärlek.”

PETA – vars motto delvis lyder “djuren är inte våra att misshandla på något sätt” – motsätter sig speciesism, vilket är en världssyn där människan är överordnad andra djur. För ytterligare information, vänligen besök PETA.org.uk.

#